Fiston (Januari 1950)

Fiston
Het stuk speelt zich af in de ministriele wereld op het ogenblik dat een pas benoemde minister zijn intrede doet. Het is een jonge kerel, Robert Fabre-Marines, die vol ijver zijn nieuwe loopbaan aanvangt en, tengevolge van ingewikkelde en eigenaardige omstandigheden, zich voor een “interessante” plaatsvervanger zal dienen terug te trekken.