Doodsimpel (April 1984)

Doodsimpel
Mrs. Lily Piper is werkster op het kantoor van George Hamilton, die samen met Bill Collins, Alan Brewster en Mr. Andrews een maatschappij heeft opgericht, die zich bezighoudt met het op de markt brengen van nieuwe uitvindingen. Testamentair is bepaald, dat bij overlijden van één van de vennoten zijn aandeel voor een habbekrats naar de anderen gaat. Het is dus niet te verwonderen dat Mr. Andrews al in de eerste scène op mysterieuze wijze vermoord wordt op het kantoor van Hamilton, net op het moment dat Lily Piper de boel aan het schoonmaken is. Commissaris Harry Baxter, een oude kennis van Lily, wordt ingeschakeld om deze moord op te lossen. Als blijkt dat Lily in haar schoonmaakwoede alle aanwijzingen (vingerafdrukken enz...) heeft uitgewist is dat voor Baxter aanleiding om Lily als hoofdverdachte te bestempelen. Reden genoeg dus voor Lily om samen met haar nicht en vriendin Aimee Watson op onderzoek uit te gaan...