George en Margaret (Maart 1954)

George en Margaret
Levensecht van inhoud, brengt dit toneelwerk ons een rake typering van dagelijkse voorvallen in een doodgewone (engelse) familie.

De ouders, alhoewel tenzeerste – en steeds om bestwil – om de toekomst en het welzijn van hun kinderen bekommerd, moeten op een bepaald ogenblik toch inzien dat dezen tot volwassenen zijn opgegroeid en dan ook hun leven wensen te regelen volgens hun karakter en opvattingen.

De kinderen, eens volwassen nemen van hun ouders veeleer kameraadschappelijk gegeven goede raad aan dan bazerige opmerkingen, die zij – spijts het aan de ouders verschuldigde respect – veeleeer als een onbegrip ten hunnen opzichte aanzien.