Bestuur

Bestuursleden
Voorzitster Diane Meulemans
Tel.: 0475 - 384636
Covoorzitter Rudi Rans
Tel.: 0477 - 619652
Secretaris Jeroen Rommelaere
Tel.: 0472 - 515319
Schatbewaarder Jeroen Rans
Tel.: 0479 - 728738
Bestuurslid Carolien Jacobs
Bestuurslid Ludo Heuvelmans
Tel.: 0498 - 497096
Bestuurslid Tina Boven
Tel.: 0498818901
Erevoorzitster L4 Versy
Tel.: 0477 - 799217