Geschiedenis Trouw en Moed Herent

Voor de Eerste Wereldoorlog had Herent slechts drie belangrijke verenigingen, met name de eeuwenoude maar zichzelf overlevende Sint-Sebastiaansgilde, de in 1856 gestichte fanfare en de zangmaatschappij De Eendracht, die in 1869 ontstaan is.

In 1910 kwam daar toevallig een toneelvereniging bij. Op een zondag in juni werd er in de omgeving van het station een wielerwedstrijd georganiseerd. In afwachting van de aankomst werd er in het café bij Spruit – later drukkerij Lamine - menig pilsje gedronken en over alles en nog wat gepraat. Toen op zeker ogenblik over toneel gesproken werd, stelde iemand voor zelf een toneelmaatschappij op te richten. Dit idee werd de zondag daarop in concrete daden omgezet en “Trouw & Moed” was geboren.

De bestuursleden namen hun taak ernstig op. Zo noemden ze hun kring in hun eerste programmablad “Maatschappij van Tooneel en Letterkunde” en beraadden ze zich lang over de naam van hun vereniging.

Met de leuze “Trouw en Moed” kozen ze niet alleen een roepnaam, maar legden ze tevens een programma vast: Trouw aan de vereniging en Moed in het werk om van de vereniging een amateurtoneelmaatschappij van eerste rang te maken.

Nu precies 100 jaar later staat deze vereniging er nog steeds. En hoe! Ondanks alle moeilijkheden eigen aan een veranderende maatschappij weet Trouw & Moed nog steeds twee produkties per jaar te brengen.

Het toneel, de stukken, het toneelspel en de vereniging zelf kende gedurende al die jaren een hele gedaanteverwisseling maar de essentie - namelijk trachten goed toneel op de planken brengen ten bate van Herent - groot en klein - is blijven bestaan.